WIELKI TYDZIEŃ '2015

 

 

Wielki Tydzień to czas bezpośrednio poprzedzający Święta Wielkanocne, na treść którego składają się następujące wydarzenia: triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie.

Obrzędy liturgiczne tych dni są tak wkomponowane, aby ułatwić odtworzenie tych wypadków, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do pojednania się w sakramencie Pokuty oraz odnowić w Kościele pierwotną gorliwość w służbie Bożej.

 

NIEDZIELA PALMOWA

Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

Głównym obrzędem w tym dniu jest poświęcenie palm. Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbo-we z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.

Poświęcenie palm odbywa się na Mszy św., w czasie której odczytywana jest z podziałem na role Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Popołudniu o godz. 16.00 zapraszamy na Gorzkie Żale z ostatnim w tym roku kazaniem pasyjnym.

Dzisiaj o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich Parafian na multimedialną Droga Krzyżową - „NIGDY WIĘCEJ WOJNY”. Rozważania będą stanowić m.in. fragmenty listów małżeństwa rozdzielonego przez wojnę. Będziemy się modlić w  intencji wszystkich tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny oraz o pokój na całym świecie.


WIELKI PONIEDZIAŁEK

Trzy pierwsze dni Wielkiego Tygodnia nie wyróżniają się niczym, jeśli chodzi o liturgię. Są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania.

W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo za to, że nie znalazł na nim owocu, a tylko same liście. A z placu świątyni wypędził kupców z towarami i bydłem, by nie robili targowiska z Domu Bożego.

Zapraszamy  po Mszy świętej około 18.30. na KATECHEZĘ CHRZCIELNĄ rodziców wraz z chrzestnymi z naszej parafii, oraz wszystkich zaproszonych do pełnienia tej godności poza naszą parafią.

 

WIELKI WTOREK

Pan Jezus prowadził w tym dniu najgwałtowniejsze polemiki ze starszyzną żydowską. W wielkiej też mowie eschatologicznej zapowiada całkowite zniszczenie Jerozolimy, koniec świata, jaki zamknie dzieje ludzkości oraz powtórne swoje przyjście na ziemię w chwale.

Odwiedziny chorych w parafii od godz. 9.00 w następującej kolejności Podchybie, Chełm, Gołaczewy, zarzecze, Chrząstowice.  Chorych zgłaszamy do zakrystii po mszy świętej.

 

WIELKA ŚRODA

Ów dzień ma bezpośredni już kontakt z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia za wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz ofiaruje Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc za srebrniki, przyrzekając śledzić Chrystusa, a gdy będzie sam - zawiadomi o tym Sanhedryn, aby Go można było pojmać.

Zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorek po Mszy św. o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa!


WIELKI CZWARTEK

Jest to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką.

Rano w Katedrze, która jest matką wszystkich kościołów diecezji pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Grzegorza, z Biskupem Piotrem oraz kapłanami odprawia się Mszę św. Krzyżma, podczas której pobłogosławione są oleje używane do namaszczania chorych i krzyżmo, służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania.

W naszym kościele celebrowana jest w tym dniu jedna Msza święta, zwana Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa o godz. 18.00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia  tzw. ciemnicy i adoracja do 22.00. Zapraszamy w tym dniu całą SŁUŻBĘ LITURGICZNĄ oraz DZIECI PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ. O 21.00 adorację tradycyjnie poprowadzi młodzież naszej parafii.


WIELKI PIĄTEK

To pamiątka śmierci Pana Jezusa. W tym dniu niech towarzyszy nam modlitwa skupienie i zaduma nad tajemnicą Męki i Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.

Adoracja DO GODZINY 24.00. Zapraszamy na godz. 9.00 na Drogę Krzyżową. To w tym czasie właśnie Chrystus podjął krzyż naszego zbawienia Cały dzień  trwa adoracja. Nawiedzajmy Najświętszy Sakrament.

O godz. 15.00 w kościele w godzinie śmierci Pana Jezusa, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

O godz. 18.00 rozpoczynamy Liturgię Wielkiego Piątku, która składa się z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej i procesji do Grobu Pańskiego. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za ucałowanie Krzyża. Ofiary w tym dniu przeznaczone są na Bazylikę Bożego Grobu i utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej. W tym dniu obowiązuje post ścisły wszystkie osoby pełnoletnie aż do 60 roku życia 1x posiłek do syta i dwa razy lekki posiłek. Wszyscy inni obowiązani są do prawa wstrzemięźliwości od pokarmów  mięsnych.

 

WIELKI SOBOTA

Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Pana Jezusa i Jego zstąpienie do otchłani. Kościół radzi zachować post także w Wielka Sobotę, aby iść z otwartym i podniosłym sercem ku radości Niedzieli Zmartwychwstania.

Adoracja Pana Jezusa od godz. 8.00.

Liturgia rozpocznie się w tym dniu o godz. 20.00. Składa się ona z Liturgii Światła, z Liturgii Słowa, z Liturgii Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej, którą zakończymy w sobotę Procesją. Przynosimy świece na liturgię wieczorną.

Poświęcenie pokarmów w kościele o godz.  10.00, 11.00, 12.00 i 13.00. Poświęcenie w Podchybiu o 11.30 w Chełmie o 11.45,  w Zarzeczu o 12.00 (tylko w kaplicy) w Chrząstowicach o 12 15.

 

1.ZAPRASZAMY  NA ADORACJĘ w którą prosimy, aby w miarę możliwości wszyscy się włączyli, a szczególnie KŻR z kolejnych części parafii do których jest skierowana prośba o udział w adoracji. Wszystko zależy od pomysłowości i inwencji zelatorek i członkiń, ale również pozostałych mieszkańców. Niech to będą adoracje zawierające pieśni, litanie, rozważania, chwile zastanowienia i postanowień.

 

2. WIELKI CZWARTEK:

v 20.00 -21.00   mieszkańcy Chełmu od Poręby Górnej do do skrzyżowania

v 21.00 - 22.00 mieszkańcy Chełmu od skrzyżowania do kol. Chełmskiej

 

3. WIELKI PIĄTEK:

v  8.00 - 9.00   mieszkańcy Zarzecza Skoroszew

v  9.00 - 10.00  DROGA KRZYŻOWA

v  10.00 - 11.00  Mieszkańcy Kamionek

v  11.00 - 12.00  Mieszkańcy ul. Kościuszki

v  12.00 - 13.00  Mieszkańcy ul. Spacerowej, Jana Pawła II, Sportowej

v  13.00 - 14.00  Mieszkańcy Średnicy

v  14.00 - 15.00  Mieszkańcy ul. Blok

v  15.00 - 16.00  NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

v  16.00 - 17.00  Mieszkańcy Kalisia północna strona

v  17.00 - 18.00  Mieszkańcy Kalisia południowa strona

v  18.00 - 20.00  NABOŻEŃSTWO WIELKIEGO PIĄTKU

v  20.00 - 21.00  GORZKIE ŻALE

v  21.00 - 22.00 ADORACJA MŁODZIEŻOWA (prowadzi chórek)

v  22.00 - 24.00 Adoracja DLA PRAGNĄCYCH INDYWIDUALNEJ ROZMOWY.

 

4. WIELKA SOBOTA:

v  8.00 - 9.00    Mieszkańcy Chrząstowic. Od Remizy południowa strona

9.00 - 10.00  Mieszkańcy Chrząstowic od Remizy północna strona

v  10.00 - 13.00  Wszyscy nawiedzający Kościół z racji poświęcenia pokarmów

v  13.00 - 14.00  Mieszkańcy Podchybia

v  14.00 - 15.00  Mieszkańcy kol. Nadmłynie

v  15.00 - 16.00  Mieszkańcy kol. Chełmskiej

v  16.00 - 17.00  Mieszkańcy kol. Suskiej

v  17.00 - 18.00  Mieszkańcy kol. Piaski

v  18.00 - 19.00  Mieszkańcy kol. Starej Wsi STRONA PÓŁNOCNA

v  19.00 - 20.00  Mieszkańcy kol. Starej Wsi STRONA POŁUDNIOWA

20.00    NABOŻEŃSTWO ZAKOŃCZONE PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ.

5. Zapraszamy Strażaków do zaciągnięcia warty przy Grobie Pańskim, Orkiestrę, Asystę do niesienia feretronów, baldachimu chorągwi, Dzieci do niesienia poduszek, rzucania kwiatów.

6. W poniedziałek II dzień Wielkanocy. Ofiary przeznaczone na uczelnie katolickie. Msze święte w dni świąteczne jak w niedzielę.

7. Dni TRIDUUM PASCHALNEGO przeżywajmy również jak dni I czwartku, I  piątku i I soboty miesiąca. Dla modlących się w Żywym Różańcu ogłaszamy intencje miesiąca kwietnia: •  Intencja ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży. •  Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

8. Przy okazji poświęcenia dzielmy się poświęconym z biednymi. Będzie wystawiony kosz do którego będziemy mogli składać produkty, i w reklamówkach pozostawiamy to czym chcielibyśmy podzielić się z  rodzinami wielodzietnymi, potrzebującymi, biedniejszym.

9. Od dnia jutrzejszego zmiana odprawiania Mszy świętych  o godz. 18.00

10. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu złożyły Koła Żywego Różańca Zelatorek: Aliny Pacia z Chrząstowic matek modlących się w intencji swoich dzieci.

 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 22.02.2015
  1. W Kościele rozpoczął się 40-dniowy POST W ŚRODĘ POPIELCOWĄ,  a w dniu dzisiejszym przeżywamy I niedzielę czasu pokuty i nawrócenia.
  2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.00, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00. Udział w tych nabożeństwach daje możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź lub stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, pragnienie uzyskania odpustu. Odpust będzie zupełny jeśli nie będzie przywiązania nawet do grzechu lekkiego. Jeśli takie przywiązanie będzie odpust będzie częściowy). Należy również pamiętać, że Komunę świętą przyjmujemy na Drodze Krzyżowej lub na Mszy świętej. Dwa razy możemy przyjąć w jednym dniu Komunię świętą  jeśli uczestniczymy w dwóch Mszach świętych niezależnie czy Msza święta jest w jednym dniu rano i wieczorem, czy jedna po drugiej.
  3. W przyszłą niedzielę w Kościele obchodzić będziemy niedzielę „Ad Gentes” jako dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem „z misjonarzami głośmy pojednanie”. W najbliższą niedzielę przez ofiarę do puszek wesprzyjmy misjonarską działalność ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną.
  4. Droga Krzyżowa w kaplicach w czwartek o godz. 18.00, a później Msza święta.
  5. Po raz kolejny rusza akcja skarbonki Jałmużny Wielkopostnej! W tym roku pod hasłem "Wiara i miłosierdzie".  W naszej parafii w dniu dzisiejszym wychodząc ze świątyni można nabywać skarbonki składając dowolną ofiarę, która zostanie przeznaczona na cele Caritas Diecezji Sosnowieckiej związane z leczeniem dzieci i osób starszych. Drodzy te skarbonki zostają w naszych domach i odmawiając sobie jakichś drobiazgów do tych skarbonek odkładamy datki w ciągu Wielkiego Postu. Skarbonki przynosimy do kościoła w II niedzielę Wielkanocną w Niedzielę Miłosierdzia i ofiarujemy dla potrzebujących. W tym przedsięwzięciu uczestniczy cała rodzina.
 
Ksiądz Proboszcz

Ks. Stanisław Gibała - mgr teologii, ur. 21 sierpnia 1960 roku. 

Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1988. Jako wikariusz pracował najpierw w parafiach diecezji częstochowskiej – św. Marcina w Kłomnicach oraz św. Stanisława Kostki w Częstochowie. Następnie – już po utworzeniu diecezji sosnowieckiej – pracował w parafiach Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu, następnie w Łazach, Wolbromiu i jaworznickiej kolegiacie. W 2007 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii Narodzenia NMP w Brudzowicach. Po 7 latach z  rąk bpa  Sosnowieckiego  otrzymał  nominację do Gołaczew.

 

 
Poświęcenie samochodu OSP Gołaczewy - 02.02.2014

 
Msza święta Hubertowska w Gołaczewach

Uroczystą Mszą Świętą Hubertowską w naszym kościele  26 października 2013r. rozpoczęły się tegoroczne Rejonowe Jaworznicko – Olkuskie obchody 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego oraz 60-lecia Koła Łowieckiego „Sokół” z Wolbromia. Była to również okazja do podkreślenia 13-tej rocznicy powstania Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Regionalny w Olkuszu.

Kapelan Myśliwych ks. Mariusz Olejnik w słowie skierowanym do myśliwych i ich rodzin oraz zaproszonych na uroczystość gości podkreślał, że na myślistwo możemy spojrzeć nie tylko jako na pasję, hobby, obowiązek, zadania które myśliwi zgodnie z przyjętym kodeksem postępowania wypełniają, ale również jako na powołanie, dar który powinni docenić właściwie postępując i dbając o niego każdego dnia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14